Group 21

Başvuru Değerlendirme

Kısıtlı kapasite ile belirli kriterlere göre konuk seçmek isteyen işletmeler için başvuru seçme ve değerlendirme algoritmaları oluşturabilirsiniz.