Blog

Livinsoft, Class Conference ’23 için Barselona’daydı

Daha önce katıldığımız ve Kasım ayında, Barselona’da düzenlenen, öğrenci yaşamının geleceğini şekillendiren yenilik ve işbirliğinin birleşim noktası The Class Conference ’23’e katılma fırsatı bulduk. Sektördeki liderlerle fikir alışverişinde bulunduğumuz etkinlikte standımızda da diğer birçok sektör tutkunuyla tanıştık ve önemli bağlantılar kurduk. Ayrıca Barselona’daki öğrenci yurtlarını yerinde ziyaret ederek, bu canlı şehirde öğrenci yaşamını şekillendiren çeşitli yaklaşımlara dair değerli içgörüler elde ettik.

Konferans, Avrupa öğrenci konaklama sektörüne dair kapsamlı iç görüler sunarak yatırım trendleri, sürdürülebilirlik ve değişen öğrenci beklentilerini ele aldı. Konferansta öne çıkan önemli noktaları kısaca özet geçmek gerekirse;

İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ana yatırım merkezleri olarak ortaya çıkıyor.

Farklı öğrenci ihtiyaçlarını tanımak ve anlamak ve öğrencilerin yaşam kalitesini arttırmak kritik öneme sahip. Ekonomik problemler nedeniyle artan endişe ve kötüye giden ruh sağlığı gibi iki büyük etkenin öğrencilerin refahına ciddi etkileri olduğu yönünde konuşmalar yapıldı. Özellikle bu tarz noktalarda dezavantajlı durumdaki öğrencileri destekleyecek burs ve kira desteği gibi girişimler önerildi.

Öne çıkan bir diğer konu ise yaşama, öğrenme ve çalışma ortamlarının birleşmeye başlaması ile şehirlerin de artık 3 farklı seviyede şekillenmeye başladığı: üniversite, şehir ve kampüs. Bu konuyla ilgili çeşitli paydaşlardan ortak bir yanıt çağrısı yapıldı. Buna göre; konaklama sağlayanların esnek ve farklı konut ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, akademik kurumların hibrit öğrenme modellerine uyum sağlayabilmesi ve ortak çalışma alanları ile kurumsal kampüslere dönüşebilmesi ve son olarak da uluslararası yatırımcıların düzenlenmesi ve kentsel yönetim sistemlerine devletin dahil olması gerektiğinin altı çizildi.

Öne çıkan başka bir konu ise teknoloji oldu. Teknoloji öğrenci deneyimini iyileştirmede önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu konunun tartışıldığı panelde öğrenci taleplerinin %80’inin ofis saatleri dışında gerçekleştiğine dair bir istatistik paylaşıldı. Bu değerli veriden yola çıkarak sohbet robotları (chatbot) gibi teknolojik araçlar ve WhatsApp grupları oluşturmak gibi diğer yaratıcı çözümler aracılığıyla öğrencilere erişilebilir ve zamanında destek sağlamanın önemi vurgulandı. Bu tarz teknolojik çözümler sunmak, öğrencilere sosyal etkileşimlerini şekillendirme özgürlüğü vermesinin yanı sıra genel memnuniyetlerine olumlu yönde katkı sağlıyor.