Aydınlatma Metni

FAYDALI YAZILIM İŞLERİ A.Ş. İŞ ORTAKLARI KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

Faydalı Yazılım İşleri A.Ş. (“Faydalı Yazılım”) olarak şirketimizce toplanan kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Faydalı Yazılım olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca iş ortaklarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz.

Faydalı Yazılım nezdinde tarafınıza veya çalışanlarınıza ait kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler mevzuat gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır.

1. BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİ

Bilgi güvenliği süreçleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı,
 • E-posta adresi bilgileri,
 • IP adresi, MAC adresi, telefon ID bilgileri.

Bilgi güvenliği süreçleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik olan ve olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
 •  Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Bilgi güvenliği süreçleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sözleşmesi ve bilgi güvenliği politikalarına uyum sağlanması,
 • Şirket internet ağına bağlanarak yapmış olduğunuz internet kullanımının izlenmesi,
 • Teknik problemlerin çözümü için dış hizmet alımı yapılması,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Bilgi güvenliği süreçleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

Bilgi güvenliği süreçleri kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Avukatlar,
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

2. E-POSTA SUNUCUSUNUN KULLANILMASI

E-posta sunucusu kullanılması faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı,
 • E-posta adresi bilgileri.

E-posta sunucusu kullanılması faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

E-posta sunucusu kullanılması faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi.

E-posta sunucusu kullanılması faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir;

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

E-posta sunucusu kullanılması faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

3. MAİL,TELEFON VB. YOLLARLA İLETİŞİM KURULMASI

İletişim kurulması faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı, unvan bilgisi,
 • Çalıştığınız şirketin isim uzantılı kullanıcıya özgü posta adresi bilgisi, telefon numarası bilgisi.

İletişim kurulması faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

İletişim kurulması faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır;

 • Sözleşmenin ifası,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın kullanılması.

İletişim kurulması faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İletişim kurulması faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

4. ŞİRKETİN TİCARİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA FATURA ALIP VERMESİ

Şirketin ticari faaliyetleri için fatura alıp vermesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Faturalar üzerinde yer alan adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası kayıtları,
 • Adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi bilgileri.

Şirketin ticari faaliyetleri için fatura alıp vermesi faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen veriler otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirketin ticari faaliyetleri için fatura alıp vermesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla toplanmaktadır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın kullanılması,
 • Sözleşmenin ifası.

Şirketin ticari faaliyetleri için fatura alıp vermesi faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Şirketin ticari faaliyetleri kapsamında fatura alıp vermesi faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Adli/idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Avukatlar,
 • Finans kurumları,
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Mali danışmanlar,
 • Hissedarlar.

5. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU İŞLEMLERE İLİŞKİN ÖDEME EMİRLERİNİN VERİLMESİ

Şirketin taraf olduğu işlemlere ilişkin ödeme emirlerinin verilmesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ödeme emirleri üzerinde yer alan adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası ve diğer kayıtlar,
 • Banka hesap ve IBAN bilgisi.

Şirketin taraf olduğu işlemlere ilişkin ödeme emirlerinin verilmesi faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen veriler otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirketin taraf olduğu işlemlere ilişkin ödeme emirlerinin verilmesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın kullanılması,
 • Sözleşmenin ifası.

Şirketin taraf olduğu işlemlere ilişkin ödeme emirlerinin verilmesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Şirketin taraf olduğu işlemlere ilişkin ödeme emirlerinin verilmesi faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Adli/idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Avukatlar,
 • Finans kurumları,
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Mali danışmanlar,
 • Hissedarlar.

6. SÖZLEŞMELERİN AKDEDİLMESİ

Sözleşmelerin akdedilmesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası,
 • Vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri,
 • Adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, fax bilgisi.

Sözleşmelerin akdedilmesi faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen veriler otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Sözleşmelerin akdedilmesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın kullanılması,
 • Sözleşmenin ifası.

Sözleşmelerin akdedilmesi faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Sözleşmelerin akdedilmesi faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Adliyeler,
 • Avukatlar,
 • Finans kurumları,
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Mali danışmanlar,
 • Hissedarlar, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

7. “ÇEK, SENET, TEMİNAT MEKTUBU” GİBİ TEMİNAT BELGELERİNİN MUHAFAZASI

“Çek, senet, teminat mektubu” gibi teminat belgelerinin muhafazası faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası, vergi dairesi bilgileri.

“Çek, senet, teminat mektubu” gibi teminat belgelerinin muhafazası faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen veriler otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

“Çek, senet, teminat mektubu” gibi teminat belgelerinin muhafazası faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın kullanılması,
 • Sözleşmenin ifası.

“Çek, senet, teminat mektubu” gibi teminat belgelerinin muhafazası faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

“Çek, senet, teminat mektubu” gibi teminat belgelerinin muhafazası faaliyetleri kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Adli/idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
 • Avukatlar,
 • Finans kurumları,
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • Mali danışmanlar,
 • Hissedarlar.

8. RESMİ VE ÖZEL YAZIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ

Resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı, unvan bilgisi,
 • İletişim bilgileri. Resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi faaliyetleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:
 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen veriler otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, şirket bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır;

 • Bir hakkın kullanılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifası.

Resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Resmi ve özel yazışmaların yürütülmesi faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri,
 • İş ortakları,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket’imize başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “KVK Plaza Bayar Cad. Gülbahar Sk. No:14 Kozyatağı İSTANBUL” adresine bizzat elden Veri Sorumlusu Berhan Akbulut’a iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya kvkk@livinsoft.com veya info@livinsoft.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
FAYDALI YAZILIM İŞLERİ A.Ş.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.